Dutch English French German Spanish
HomeFotografieOverzicht van publicaties

Publicaties

Foto's van Meindert van Dijk zijn onder meer gepubliceerd in:
 
Opdrachtgever / afnemer / gebruiker Naam / aard publicatie
112 Fryslân
 • website
3M Nederland BV
 • Signed by 3M (nieuwsbrief)
Ameland Pers Uitgeverij
ANWB
Arttechniek
 • boek 'Kust en Zee, inspiratie voor innovatieve ontwikkelingen'
  ('Coast and Sea, inspiration for innovative developments')
AVRO / Endemol NL
AVRO
 • website Vroege Vogels
Bam Woningbouw BV
 • drukwerk
Banda Kollum
Boomsma Distilleerderij / ANWB
 • boekje "Ontdek het groene genieten - De 10 mooiste wandelroutes"
Bouman Reclame, Leeuwarden
 • website
CMedia Productions BV
 • GIS Magazine
 • website
Commissie voor de Milieueffectrapportage
Continental Sound
 • fotoreportage
 • promotiefolder
De Agostini UK
 • The World Heritage (Japanse versie)
Thiememeulenhoff
De Fryske Mole / Gild Fryske Mounders
Deltacommissaris
Deltaprogramma Waddengebied
 • Het Waddengebied - Programmaboekje ter gelegenheid van het bezoek van de Deltacommissie 25-26 augustus 2010.
Digital Consult Multimedia
 • multimedia cd Provinsje Fryslân
Elsevier - Landbouwmedia
 • Boerderij
Friesch Dagblad
Fryslân Marketing
Fries Scheepvaartmuseum
 • persbericht
Hefpunt (voorheen Gemeenschappelijk Belastingkantoor Noord i.o.)
 • Nieuwsbrieven
IZA
Gemeente Dantumadiel
 • Centrumplan De Westereen; integrale aanpak voor leefbaarheid en levendigheid
Gemeente Opsterland
 • Nieuwsbrief 'Riolering in het buitengebied'
Gemeente Weststellingwerf
GrienLinks
 • website
Haarlems Dagblad
Heins Advies
Het Waterschapshuis
Hollandinbeeld.nl
Hulpverleningsdienst Groningen
 • Hulppost (personeelsblad)
It Fryske Gea
Tebezo - Grond-, Water- en Wegenbouw
Touringcarbedrijf ITS-Reizen
Tresoar, Leeuwarden
 • boekje 'Fokus Fryslân - Oan it wurk'
IVN - Vereniging voor Natuur en Milieueducatie, afd. Leeuwarden e.o.
 • Leeuwenb(o)ekje
Kamer van Koophandel Noord-Nederland
Keunstwurk
 • promotiefolder
Kingma & Walinga Makelaars
Kluwer / Binnenlands Bestuur
 • Binnenlands Bestuur
Koninklijke BDU Uitgevers
Landschapsbeheer Friesland
 • Boek 'Sicht op Fryslân'
 • Brochure
 • Nieuwsbrief
 • website
 • project Historische Wandelpaden (informatieborden, plattegrond, divers promotiemateriaal)
Lion Air
 • website
 • promotiefolder
Ministerie van LNV - Dienst Landelijk Gebied (DLG)
 • Terra Visie
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Ministerie van VROM
 • Handhaving
Nationaal Park Drents-Friese Wold
 • Bladwijzer (informatiebulletin)
Nationaal Park Lauwersmeer
 • Informatiekranten
 • Excursiefolders
   
Natuurmuseum Fryslân
 • Website
NOS
NRC.next
Nijgh Periodieken
 • H2O, Tijdschrift voor watervoorziening en waterbeheer
NDC|VBK
 • Sneeker Nieuwsblad
Omrop Fryslân
 • website (Fryske Reklamepriis)
Oreade Music
 • Audio DVD 'Forest Stream'
PDC Informatie Architectuur
 • website (Milieuloket)
Politie Fryslân
 • Over en Uit
Provincie Fryslân (Friesland)
RTL4
Ruitervorm

Rijkswaterstaat

 

 • Wvo-Contactteam (Jaarverslag 2003)
 • Verslag Landelijke controle-actie binnenvaart
 • OR-jaarverslag 2003 RWS Noord-Nederland
 • Noorderlicht (personeelsblad)
 • Innovatieversie van de algemene RWS-stand (voor grote beurzen en evenementen)
Sanoma Uitgevers
SBNL - organisatie voor particulier en agrarisch natuurbeheer
Scholen voor Duurzaamheid
 • website
Schrijfburo Terwisscha & Wagenaar
Sdu Uitgevers bv
 • Het Waterschap
  Tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer
 • GRIP4
  Tijdschrift met informatie rondom het multidisciplinair optreden bij incidentmanagement en crisisbestrijding.
Staatsbosbeheer
 • Onverwacht Nederland
Stichting Friese VVV's
 • VVV Gids Fryslân 2007
Stichting Groeneveld
 • boek "De natuur is ook maar een mens.... Het nationaal Centrum voor Bos, Natuur en Landschap 'Kasteel Groeneveld' 198-2007" (meer info...)
Stichting Zendingsfeesten Veenklooster
 • fotoreportage (nu ook op de website te zien)
Tauw BV
Top/Com i.s.m. Stichting Monumenten
 • Monumenten
Tresoar, Leeuwarden
 • Verlicht plafond met een geprinte foto van een wolkenlucht in de Gysbert Japicxseal.
Uitgeefpunt.nl
Uitgeverij Foto vof
 • Foto (tijdschrift)
Uitgeverij Friese Pers bv
 • Franeker Courant
 • Huis aan Huis
 • Leeuwarder Courant
Uitgeverij Hoekstra
 • De Mid-Frieslander
Uitgeverij Kluwer
 • Nieuwsbrief Milieuzorg
Uitgeverij MainPress BV
 • M&L, Hét platform voor managers en professionals
Uitgeverij Van Wijnen
 • boek 'De loop van het Friese water'. Geschiedenis van het waterbeheer en de waterschappen in Friesland.
Unie van Waterschappen
Vereniging "De Friesche Elf Steden"
 • website (Vereniging en Elfstedentocht)
 • Elfstedenbrief
Vereniging Politie Dieren- en Milieubescherming
 • Politie Dier en Milieu (magazine)
 • promotiestand
 • boek 'Vogels en de Wet.nl'
 • website
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • boekje 'Variatie in bestuurskracht - Een beschouwing over bestuurskracht, schaal en samenwerking'
Vewin
 • Waterspiegel
  opinieblad van de Vereniging van waterbedrijven in Nederland
Vogelwacht Franeker en Omstreken (BFVW)
 • jaarverslagen
Volkskrant
 • website VKblog
VVV Lauwersland
 • Lauwersland Vakantiemagazine
Waddenvereniging

 • WADDENmagazine
Water Alliance
 • website
Waterforum Online
 • website
Goo Media
 • Watermanagement Insights (vakblad)
Wetterskip De Waadkant
 • Weromsjen; Wetterskip De Waadkant 1997-2003
Wetterskip Fryslân
 • Ansichtkaarten "Fryslân leeft met Water"
 • Begrotingen 2006, 2007, 2008 en 2009
 • Concernplan 2009 - 2012
 • Ir. D.F. Woudagemaal - fotobrochure
 • Ir. D.F. Woudagemaal - Presentatie Water in Friesland deel 1 (basisonderwijs)
 • Ir. D.F. Woudagemaal - website
 • Informatiebrochures en -folders
 • Jaarrapportages 2006, 2007 en 2008
 • Kerst-/Nieuwjaarskaarten
 • Kletsnat (voormalig-personeelsblad)
 • Lesbrief "Water: schoon, veilig, voldoende"
 • Lesbrief "Wetter: skjin, feilich, genôch"
 • OR-Verkiezingskrant
 • Persberichten
 • Presentaties (powerpoint)
 • Verkiezingskrant 2008
 • Visiedocument 'Samenstromen - Inspiratie door ontmoeting, kracht in verbinding'
 • Wetterblêd (huidig personeelsblad)
 • Wetternet (intranet)
 • Wetterskip (extern relatiemagazine)
 • Website / intranet
 • Wettersprong (fusie-projectbureau)
Print-XL
 • informatiestand
 • website
Yn Media B.V.
 • YN - Hét regioblad voor lifestyle & landleven

 

Laatst bijgewerkt op vrijdag 14 november 2014 22:21

Meindert van Dijk

Ik breng natuur en milieu voor u in beeld:  op het land, vanaf het water en vanuit de lucht.

Mail of bel mij!
Tel. 06-46264523

Meindert van Dijk
MilieuFoto.nl

Foto's gebruikt in o.a.:

Ik ben aangesloten bij:

Logo VVM - Vereniging van Milieuprofessionals


Waterforce-logo


Logo NVN - Natuurfotografen Verbond Nederland


Logo Alles Duurzaam


 

NVF-logo     Join me on PhotoShelter    Waddengoud logo

Go to top