Dutch English French German
HomeFotografieOverzicht van publicaties

Publicaties

Foto's van Meindert van Dijk zijn onder meer gepubliceerd in:
 
Opdrachtgever / afnemer / gebruiker Naam / aard publicatie
3M Nederland BV
  • Signed by 3M (nieuwsbrief)
Ameland Pers Uitgeverij
ANWB
Arttechniek
  • boek 'Kust en Zee, inspiratie voor innovatieve ontwikkelingen'
    ('Coast and Sea, inspiration for innovative developments')
AVRO / Endemol NL
AVRO
  • website Vroege Vogels
Bam Woningbouw BV
  • drukwerk
Banda Kollum
Boomsma Distilleerderij / ANWB
  • boekje "Ontdek het groene genieten - De 10 mooiste wandelroutes"
Bouman Reclame, Leeuwarden
  • website
CMedia Productions BV
  • GIS Magazine
  • website
Commissie voor de Milieueffectrapportage
Continental Sound
  • fotoreportage
  • promotiefolder
De Agostini UK
  • The World Heritage (Japanse versie)
Thiememeulenhoff
De Fryske Mole / Gild Fryske Mounders
Deltacommissaris
Deltaprogramma Waddengebied
  • Het Waddengebied - Programmaboekje ter gelegenheid van het bezoek van de Deltacommissie 25-26 augustus 2010.
Digital Consult Multimedia
  • multimedia cd Provinsje Fryslân
Elsevier - Landbouwmedia
  • Boerderij
Friesch Dagblad
Fryslân Marketing
Fries Scheepvaartmuseum
  • persbericht
Hefpunt (voorheen Gemeenschappelijk Belastingkantoor Noord i.o.)
  • Nieuwsbrieven
IZA
Gemeente Dantumadiel
  • Centrumplan De Westereen; integrale aanpak voor leefbaarheid en levendigheid
Gemeente Opsterland
  • Nieuwsbrief 'Riolering in het buitengebied'
Gemeente Weststellingwerf
GrienLinks
  • website
Haarlems Dagblad
Heins Advies
Het Waterschapshuis
Hollandinbeeld.nl
Hulpverleningsdienst Groningen
  • Hulppost (personeelsblad)
It Fryske Gea
Tebezo - Grond-, Water- en Wegenbouw
Touringcarbedrijf ITS-Reizen
Tresoar, Leeuwarden
  • boekje 'Fokus Fryslân - Oan it wurk'
IVN - Vereniging voor Natuur en Milieueducatie, afd. Leeuwarden e.o.
  • Leeuwenb(o)ekje
Kamer van Koophandel Noord-Nederland
Keunstwurk
  • promotiefolder
Kingma & Walinga Makelaars
Kluwer / Binnenlands Bestuur
  • Binnenlands Bestuur
Koninklijke BDU Uitgevers
Landschapsbeheer Friesland
  • Boek 'Sicht op Fryslân'
  • Brochure
  • Nieuwsbrief
  • website
  • project Historische Wandelpaden (informatieborden, plattegrond, divers promotiemateriaal)
Lion Air
  • website
  • promotiefolder
Ministerie van LNV - Dienst Landelijk Gebied (DLG)
  • Terra Visie
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Ministerie van VROM
  • Handhaving
Nationaal Park Drents-Friese Wold
  • Bladwijzer (informatiebulletin)
Nationaal Park Lauwersmeer
  • Informatiekranten
  • Excursiefolders
   
Natuurmuseum Fryslân
  • Website
NOS
NRC.next
Nijgh Periodieken
  • H2O, Tijdschrift voor watervoorziening en waterbeheer
NDC|VBK
  • Sneeker Nieuwsblad
Omrop Fryslân
  • website (Fryske Reklamepriis)
Oreade Music
  • Audio DVD 'Forest Stream'
PDC Informatie Architectuur
  • website (Milieuloket)
Politie Fryslân
  • Over en Uit
Provincie Fryslân (Friesland)
RTL4
Ruitervorm

Rijkswaterstaat

 

  • Wvo-Contactteam (Jaarverslag 2003)
  • Verslag Landelijke controle-actie binnenvaart
  • OR-jaarverslag 2003 RWS Noord-Nederland
  • Noorderlicht (personeelsblad)
  • Innovatieversie van de algemene RWS-stand (voor grote beurzen en evenementen)
Sanoma Uitgevers
SBNL - organisatie voor particulier en agrarisch natuurbeheer
Scholen voor Duurzaamheid
  • website
Schrijfburo Terwisscha & Wagenaar
Sdu Uitgevers bv
  • Het Waterschap
    Tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer
  • GRIP4
    Tijdschrift met informatie rondom het multidisciplinair optreden bij incidentmanagement en crisisbestrijding.
Staatsbosbeheer
  • Onverwacht Nederland
Stichting Friese VVV's
  • VVV Gids Fryslân 2007
Stichting Groeneveld
  • boek "De natuur is ook maar een mens.... Het nationaal Centrum voor Bos, Natuur en Landschap 'Kasteel Groeneveld' 198-2007" (meer info...)
Stichting Zendingsfeesten Veenklooster
  • fotoreportage (nu ook op de website te zien)
Tauw BV
Top/Com i.s.m. Stichting Monumenten
  • Monumenten
Tresoar, Leeuwarden
  • Verlicht plafond met een geprinte foto van een wolkenlucht in de Gysbert Japicxseal.
Uitgeefpunt.nl
Uitgeverij Foto vof
  • Foto (tijdschrift)
Uitgeverij Friese Pers bv
  • Franeker Courant
  • Huis aan Huis
  • Leeuwarder Courant
Uitgeverij Hoekstra
  • De Mid-Frieslander
Uitgeverij Kluwer
  • Nieuwsbrief Milieuzorg
Uitgeverij MainPress BV
  • M&L, Hét platform voor managers en professionals
Uitgeverij Van Wijnen
  • boek 'De loop van het Friese water'. Geschiedenis van het waterbeheer en de waterschappen in Friesland.
Unie van Waterschappen
Vereniging "De Friesche Elf Steden"
  • website (Vereniging en Elfstedentocht)
  • Elfstedenbrief
Vereniging Politie Dieren- en Milieubescherming
  • Politie Dier en Milieu (magazine)
  • promotiestand
  • boek 'Vogels en de Wet.nl'
  • website
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
  • boekje 'Variatie in bestuurskracht - Een beschouwing over bestuurskracht, schaal en samenwerking'
Vewin
  • Waterspiegel
    opinieblad van de Vereniging van waterbedrijven in Nederland
Vogelwacht Franeker en Omstreken (BFVW)
  • jaarverslagen
Volkskrant
  • website VKblog
VVV Lauwersland
  • Lauwersland Vakantiemagazine
Waddenvereniging

  • WADDENmagazine
Water Alliance
  • website
Waterforum Online
  • website
Goo Media
  • Watermanagement Insights (vakblad)
Wetterskip De Waadkant
  • Weromsjen; Wetterskip De Waadkant 1997-2003
Wetterskip Fryslân
  • Ansichtkaarten "Fryslân leeft met Water"
  • Begrotingen 2006, 2007, 2008 en 2009
  • Concernplan 2009 - 2012
  • Ir. D.F. Woudagemaal - fotobrochure
  • Ir. D.F. Woudagemaal - Presentatie Water in Friesland deel 1 (basisonderwijs)
  • Ir. D.F. Woudagemaal - website
  • Informatiebrochures en -folders
  • Jaarrapportages 2006, 2007 en 2008
  • Kerst-/Nieuwjaarskaarten
  • Kletsnat (voormalig-personeelsblad)
  • Lesbrief "Water: schoon, veilig, voldoende"
  • Lesbrief "Wetter: skjin, feilich, genôch"
  • OR-Verkiezingskrant
  • Persberichten
  • Presentaties (powerpoint)
  • Verkiezingskrant 2008
  • Visiedocument 'Samenstromen - Inspiratie door ontmoeting, kracht in verbinding'
  • Wetterblêd (huidig personeelsblad)
  • Wetternet (intranet)
  • Wetterskip (extern relatiemagazine)
  • Website / intranet
  • Wettersprong (fusie-projectbureau)
Print-XL
  • informatiestand
  • website
Yn Media B.V.
  • YN - Hét regioblad voor lifestyle & landleven

 

Vragen? Tips?

Meindert van Dijk

Mail of bel mij!
Tel. 06-46264523

Ik help u graag aan professionele foto's, een praktische workshop of een ontspannen dagje uit!

Meindert van Dijk

Foto's gebruikt in o.a.:

Groepsuitje?

Probeer eens een Natuurfotowandeling!
Onthaasten en Genieten in de Natuur!
NVF-logo     Join me on PhotoShelter    Waddengoud logo

Ik ben verder aangesloten bij:


Logo VVM - Vereniging van Milieuprofessionals


Waterforce-logo


Logo NVN - Natuurfotografen Verbond Nederland


Logo Alles Duurzaam

Go to top