Een Friese ondernemer uit zijn grote ongenoegen over mij uitgebreid op Facebook, ongenuanceerd, beledigend en zonder kennis van alle feiten. Op 22 januari 2019 was hij door de kantonrechter veroordeeld wegens inbreuken op mijn auteursrechten door twee van mijn foto's (waaronder één luchtfoto) zonder mijn toestemming meermalen en langdurig via zijn zakelijke website openbaar te maken.

Het bericht op Facebook leidt inmiddels tot de nodige heftige, eveneens ongenuanceerde en beledigende reacties van derden, die niet weten wat aan de veroordeling door de rechter voorafging.

Ik vind dit erg jammer, vooral ook omdat door het bericht en de reacties hierop mijn eer en goede naam worden aangetast.

Ik heb niet de behoefte om op Facebook, op deze website of in de media over deze zaak (maar ook over andere zakelijke conflicten met inbreukplegers) tekst en uitleg te geven. Ik verwijs hiervoor naar mijn auteursrechtadvocaten Kitty van Boven en Linda de Vries van Advocatenkantoor i-ee. te Uitgeest.

Wanneer de veroordeelde ondernemer het niet eens is met het vonnis van de kantonrechter staat voor hem de mogelijkheid tot het instellen van hoger beroep open. Dat lijkt mij verstandiger dan zijn ongenoegen te ventileren op internet.

Lees in dit verband ook de volgende artikelen: