nlen

Aanleg aquaduct Drachtsterweg Leeuwarden

LEEUWARDEN, 16 juni 2016 - Daags nadat bekend werd dat de Provincie Fryslân maar liefst 8,5 miljoen bijdraagt aan het voltooien van de bouw van het M.C. Escher Akwadukt in de Drachtsterweg, is er nog weinig bedrijvigheid op de bouwlocatie te zien. Slechts enkele mannen zijn er aan het werk.

Scheepvaartverkeer op Van Harinxmakanaal bij Drachtsterbrug Leeuwarden

Nadat het aquaduct gereed is wordt de Drachtsterbrug gesloopt, zodat het auto- en scheepvaartverkeer niet meer op elkaar hoeven te wachten. Een ongehinderde doorstroming van het verkeer op de weg en op het water is dan een feit.

Aanleg aquaduct Drachtsterweg Leeuwarden

Volgens gedeputeerde Sietske Poepjes is de financiële bijdrage een 'adequate financiële inspanning'. Ze verwacht dat aannemer Heijmans het project nog steeds binnen het beschikbare budget kan afronden. "Hiermee moet er vanaf nu zekerheid zijn over de planning en de bouwmethode. Ook Heijmans is blij met de helderheid die nu is bereikt.”

Het aquaduct in de Drachtsterweg gaat op 31 augustus 2017 open voor auto- en fietsverkeer. Dat zijn de provincie Fryslân en Heijmans overeengekomen. De gesprekken tussen Heijmans en provincie Fryslân leidden tot een overeenstemming over het vervolg van de bouw van het M.C. Escher Akwadukt. Hiermee komt een einde aan een lange periode van onzekerheid.

Bronnen: Leeuwarder Courant / Provincie Fryslân

Lees ook:

Bestel mijn foto's voor uw:

 • projecten
 • beleidsplannen
 • milieujaarverslagen
 • nota's en rapportages
 • boeken
 • drukwerk
 • relatiemagazines
 • personeelsbladen
 • tijdschriften
 • vakbladen
 • reisgidsen
 • toeristische gidsen
 • websites, intranet, extranet
 • powerpointpresentaties
 • persberichten
 • nieuwsbrieven
 • (personeels)advertenties
 • flyers
 • folders en brochures
 • informatiepanelen
 • banners
 • wandversiering

Licenties zijn mogelijk vanaf éénmalig tot onbeperkt gebruik, ook wel 'rechtenvrij' genoemd.

Boeken waarin mijn foto's werden toegepast:

Met mijn lidmaatschappen/donaties ondersteun ik de volgende natuur- en milieuorganisaties:

Waarmee mag ik u van dienst zijn?

Meindert van Dijk

Wilt u een professionele foto voor uw website, een magazine of een ander informatiemedium?

Ik breng de natuur en het milieu voor u in beeld:  op het land, vanaf het water en vanuit de lucht.

Belangstelling? Mail of bel mij!
Tel. 06-46264523

Meindert van Dijk
MilieuFoto.nl

Waddenpost | Laat eens wad van je horen

 


 
   Join me on PhotoShelter    Waddengoud logo
Ga naar boven