Foto van Golfklapproef Slachtedijk Sexbierum-Oosterbierum

Door het water keer op keer op de dijk te laten klappen werd voor de eerste keer met een 'golfklapgenerator' langdurige golfbelasting nagebootst en konden de consequenties gemeten worden. Ook werd onderzocht hoe snel een eenmaal ontstane schade zich uitbreidde.

Staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) en dagelijks bestuurslid Harry Boon van Wetterskip Fryslân waren bij de start van de proef aanwezig.

  • Een uitgebreide fotoreportage (262 foto's) vindt u in mijn Beeldbank