Daarnaast zal ik onder meer ook de volgende locaties tijdens de fotovlucht meenemen:

  • Leeuwarden:
  • Franeker:
    • Vernieuwde Stationsbrug over het Van Harinxmakanaal (en omgeving)
  • Harlingen
    • Bouw aquaduct in de A31

Wilt u ook luchtfoto's van een door u gewenste locatie in Noord-Friesland of het Friese Waddengebied? Neem dan vrijblijvend contact met mij op!

AANBIEDING

Bij opdrachten ingediend vóór 16 augustus betaalt u niet € 175 maar slechts € 75 per luchtfoto (exclusief BTW).

  • Luchtfoto boven: Psy-Fi festival in recreatiegebied De Groene Ster in Leeuwarden (2015)
    Meer luchtoto's van dit festival vindt u in deze fotomap in mijn beeldbank.