Sinds het verbod op de mechanische kokkelvisserij ruim tien jaar geleden krijgen de schelpdieren van de Waddenzee de kans zich te herstellen. Lees verder: http://bit.ly/1LddEbW.

Uit bijgevoegde, door mij in 2002 gemaakte luchtfoto van een zandplaat onder Ameland is de schade door de kokkelvisserij goed te zien. De drooggevallen zandplaten, waar de mechanische kokkelvisserij was uitgeoefend, leken wel autocrossterreinen. De zandbodems waren compleet omgewoeld. Gelukkig zijn deze foto's tegenwoordig niet meer in de Waddenzee te maken!