Inspecteurs Wetterskip Fryslân gaan controles uitvoeren

Wetterskip Fryslân roept hondenbezitters dringend op om hun hond aangelijnd te houden tijdens een wandeling op de dijk. Het waterschap constateert steeds vaker graafschade, aangericht door loslopende honden. Deze gaten brengen de veiligheid van dijken in gevaar. Honden mogen niet loslopen op de Waddenzee- en IJsselmeerdijk. Inspecteurs van Wetterskip Fryslân gaan vanaf 23 oktober 2018 controleren op loslopende en gravende honden. Overtreders krijgen een boete van 90 euro. Lees verder het persbericht van Wetterskip Fryslân

Graafschade bij Sexbierum

Bovenstaande foto toont graafschade in de Waddenzeedijk te Sexbierum ter hoogte van de Frousleane. Niet alleen honden graven gaten in de zeedijk, ook muizen zorgen voor graafschade, waardoor de stevigheid van de zeedijk kan worden aangetast. Meer foto's van graafschade op deze locatie hier in mijn beeldbank.