Ik ben Meindert van Dijk, 67+, gepensioneerd, maar nog wel actief als zelfstandig fotograaf en natuurgids.

Zelfstandig fotograaf

Vanaf 1 januari 2023 focus ik mij met de fotografie vooral op de natuurfotografie, tuinfotografie en vastgoedfotografie (inclusief interieurfotografie).

Daarvóór richtte ik mij als zelfstandig fotograaf voornamelijk op de journalistieke fotografie, de milieufotografie, de luchtfotografie en de tuinfotografie.

Gedragscodes

Ik houd rekening met de volgende gedragscodes:

Natuur en Milieu

Logo N70 - Europees Natuurbeschermingjaar 1970Mijn belangstelling voor de natuur en het milieu loopt als rode draad door mijn leven. Rond 1970 - het Europees Natuurbeschermingsjaar N70 - nam mijn belangstelling voor de natuur sterk toe. Ik was toen een puber van 15 jaar en hield mij vooral bezig met vogels kijken en fotograferen in de natuurgebieden rond mijn toenmalige woonplaats Rijswijk. Fietstochten gingen niet alleen naar de Rijswijkse en Haagse bossen, parken en duinen, maar ook naar het strand en het Wassenaarse duingebied Meijendel.

Ik was toen al lid van de Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee (Waddenvereniging), die in 1965 was opgericht, en van de Vereniging voor Vogelbescherming 's Gravenhage en omstreken, de latere Haagse Vogelbescherming. Ik verrichte er broedvogelinventarisaties en hlelp mee met het ophangen en schoonmaken van nestkasten in de natuurgebieden. Als vogelwachter en Controleur Vogelwet hield ik toezicht in beschermde, afgesloten natuurgebieden en 'vogeltuinen'.

Ook volgde ik met grote belangstelling de activiteiten van de actiegroep "Oosterschelde Open", die zich verzette tegen de volledige afsluiting van de Oosterschelde van de Noordzee. De aanleg van de stormvloedkering in plaats van een vaste dijk was het resultaat van de actiegroep. Hiermee verbreedde mijn belangstelling voor vogels zich met de natuur en het milieu. Ecologie werd voor mij een begrip, waarin de samenhang met alles in de natuur voor mij steeds duidelijker werd. Op school leerde ik dat alles overal kan voorkomen, maar dat het milieu selecteert. Tegenwoordig zou je kunnen zeggen dat alles met alles samenhangt en dat alles op alles invloed heeft.

Dit alles heeft grote invloed gehad op mijn verdere leven, waarbij de natuur en het milieu een grote rol speelden bij mjin werk bij het Korps Rijkspolitie, de provincie Friesland (Fryslân), Wetterskip Fryslân, Rijkswaterstaat. (Dienstkring Waddengebied Friesland) en de gemeente Leeuwarden. Bij deze laatste organisatie ging ik op 31 december 2020 met vroegpensioen en sloot daarmee mijn 45-jarige carrière in overheidsdienst af.

Fotografie - van hobby naar beroep

Fotografie is al vanaf mijn jeugd mijn passie. In het begin was ik een pure hobbyfotograaf. Later werd het serieuzer en werd ik - naast een 'gewone' baan als milieu-inspecteur en vervolgens webmaster bij Wetterskip Fryslân -  parttime freelance-fotograaf. Op 1 januari 2010 werd ik fulltime beroepsfotograaf. Ik volgde daarmee mijn droom, mijn hart en passie. Sinds juni 2012 ben ik weer parttime fotograaf, naast een baan in loondienst. Het bleek voor mij helaas niet mogelijk om uitsluitend met de inkomsten uit de fotografie in mijn levensonderhoud te voorzien.

Vanaf januari 2015 concentreer ik mij hoofdzakelijk op de milieufotografie, de natuur- en landschapsfotografie en de luchtfotografie. Daarnaast ben ik met 'Tuin in Beeld' ook actief als tuinfotograaf.

Mijn foto's werden de afgelopen jaren gepubliceerd in tal van dag- en weekbladen, vak- en personeelsbladen en op websites, alsmede in tijdschriften van natuur-, milieu- en politieorganisaties.

Natuurfotowandelingen

Sinds 2002 organiseer ik als fotograaf en natuurgids regelmatig Natuurfotowandelingen. Ik bedacht het toen nieuwe begrip 'Natuurfotowandelingen' als samentrekking van mijn passies: natuur, fotografie en wandelen.

In een ontspannen sfeer kunnen de deelnemers wandelen, fotograferen en genieten in aantrekkelijke natuurgebieden, van het Waddengebied tot het Zuidlimburgs Heuvelland. Tijdens de wandelingen krijgen de deelnemers volop tijd en gelegenheid om te fotograferen. Als fotograaf geef ik ze tips en suggesties hoe ze met hun eigen fotoapparatuur betere, of andere natuur- en landschapsfoto's kunnen maken. Als natuurgids vertel ik hen over de natuur en het landschap ter plaatse.

Afgelopen jaren koos ik ervoor om zoveel mogelijk leuke dingen te doen, zowel in mijn werk als privé. De organisatie en begeleiding van de Natuurfotowandelingen waren een logisch gevolg van deze keuze. Naast een bescheiden inkomen verschaften de wandelingen mij vooral ontspanning en nieuwe energie.

Logo Waddengoud Keurmerk

Keurmerk Waddengoud

Vanuit mijn woonplaats Sexbierum - aan de rand van de Waddenzee - ben ik vaak in het Waddengebied te vinden. Als waddenfotograaf, maar ook met de Natuurfotowandelingen. Sinds oktober 2010 mag ik het keurmerk Waddengoud gebruiken voor deze activiteiten in het Waddengebied.

Justitiële fotografie

Tijdens mijn loopbaan bij het Korps Rijkspolitie, Rijkswaterstaat en Wetterskip Fryslân deed ik in Zuid-Holland en Friesland ruime ervaring op met 'justitiële fotografie'. Tal van overtredingen, misdrijven, verkeersongevallen en milieudelicten heb ik (soms ook vanuit de lucht) fotografisch vastgelegd.

Publicaties

Afgelopen jaren werden veel van mijn foto's gepubliceerd in boeken, tijdschriften, kranten, rapportages, folders, uitnodigingen, kerstkaarten, (powerpoint)presentaties en op websites. Ook werden mijn foto's getoond op de landelijke en regionale televisie. Andere toepassingen waren op informatiepanelen, promotiestands, op DVD-hoezen en in interactieve DVD's.

Informatie

Ik ben graag bezig met het verzamelen, bundelen en delen van informatie. Of het nu gaat om het maken van informatiebulletins, nieuwsbrieven, knipselkranten, fotocolumns, het bouwen en beheren van websites en beeldbanken of het intitiëren van Facebook-forums. Ik vind het allemaal even leuk. In 1991 - nog vóór het internettijdperk - won ik met de Landelijke Milieu Databank Politie (LDMP) de Teyler Initiatiefprijs op het gebied van milieutechnische kennisoverdracht. De LMDP was een bulletin board systeem (BBS), waar maximaal twee personen gelijktijdig via een modem konden inbellen. In 2007 en 2008 werd tijdens mijn functie als webmaster bij Wetterskip Fryslân de website van dit waterschap beoordeeld als de beste website van de Nederlandse waterschappen.

Ook op deze website bied ik met de Gids een overzicht van tips, links en andere informatie. Het gaat daarbij vooral om mijn interessegebieden: fotografie, natuur, milieu, tuinieren, wandelen en reizen.

Bewust leven

De laatste jaren probeer ik steeds bewuster te leven. Te genieten van de kleine mooie dingen die ik dagelijks om mij heen zie, hoor en ervaar. Bepaalde voorheen de waan van de dag mijn leven, hectisch en vol stress, tegenwoordig ben ik zoveel mogelijk actief met wat ik écht leuk vind. Het tempo ligt wat lager en meer ontspannen. In de Natuurfotowandelingen kan ik alles combineren: beroepsmatig in een rustig tempo leuke dingen doen. Bovendien laat ik - als natuurgids - tijdens wandelingen in de natuur anderen graag meegenieten van de natuur en het landschap. Als fotograaf geniet ik wanneer ik anderen kan helpen met het maken van mooiere foto's.

In de media

Lees of download hier de reportages en andere artikelen, die afgelopen jaren over mij in kranten en andere bladen zijn verschenen.

Natuur- en Milieuorganisaties

Ik ben lid van de volgende natuur- en milieuorganisaties:

Waarmee mag ik u van dienst zijn?

Meindert van Dijk

  • Een professionele foto voor uw website, een boek, een magazine of een ander informatiemedium?
    Of als kunstwerk aan uw muur?
  • Een ontspannende en inspirerende Natuurfotowandeling in een schitterend natuurgebied?
  • Informatie over mijn interessegebieden, zoals fotografie, natuur, milieu, tuinieren, wandelen en reizen?

Belangstelling? Mail of bel mij!
Tel. 06-46264523

Meindert van Dijk
Fotograaf | Natuurgids

  Waddengoud logo
   
  Logo Nature First
   
   
  Pictoright logo
   
Join me on PhotoShelter
 
Protected By Pixsy
 

This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org

Ga naar boven