Milieufotografie is vooral gericht op het fotograferen van locaties en situaties, die een relatie hebben met de thema's bodem, water, lucht, geluid, afval, energie, klimaatverandering, vermesting, verzuring, verdroging, versnippering en de verspreiding van milieugevaarlijke stoffen.

Preventie, toezicht en handhaving zijn andere invalshoeken van deze milieuthema's.

Afgelopen jaren heb ik - vanuit uiteenlopende disciplines - een ruime kennis en ervaring opgedaan met het fotograferen van de verschillende milieuthema's. Zowel vanaf de grond en vanaf het water, maar vooral ook vanuit de lucht.

Beeldbank

De Beeldbank bevat inmiddels een groeiend aantal milieufoto's. Analoge foto's worden alsnog gescand en in de Beeldbank opgenomen. Daarnaast fotografeer ik als milieufotograaf regelmatig nieuwe onderwerpen, locaties en situaties op milieugebied. Ook hiervan worden de foto's in de Beeldbank worden gearchiveerd.

De foto's kunnen worden gebruikt in boeken, rapportages, verslagen, magazines, brochures en folders, maar ook op websites. Zie 'publicaties' voor een overzicht van publicaties waarin mijn foto's afgelopen jaren zijn gepubliceerd.

Graag ben ik u als milieufotograaf van dienst voor het leveren van archieffoto's of het uitvoeren van fotografie-opdrachten.