Luchtfoto van de Kenniscampus Leeuwarden met de NHL Hogeschool, Stenden University en het Bewegingscentrum. Op de voorgrond stroomt de Dokkumer Ee, de vaarweg tussen Leeuwarden en Dokkum.

LEEUWARDEN, 6 september 2015 - Luchtfoto van de Kenniscampus Leeuwarden met de NHL Hogeschool, Stenden University en het Bewegingscentrum. Op de voorgrond stroomt de Dokkumer Ee, de vaarweg tussen Leeuwarden en Dokkum.

Tussen het water van het Rengerspark en de Ubbo Emmiuslaan zijn inmiddels twee van de drie studentenflats van StudentStay gereed.

Bestel deze foto voor privégebruik via http://www.oypo.nl/C0C0A0A38A565710758D