Verdrag van Aarhus

Het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, ook bekend als het Verdrag van Aarhus, werd in de Deense stad Aarhus aangenomen op 25 juni 1998, ter gelegenheid van de vierde Europese ministeriële conferentie "milieu voor Europa" binnen de Europese economische commissie van de Verenigde Naties (UNECE). (Bron: Wikipedia)

SAMENVATTING VAN: Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden (Verdrag van Aarhus) Besluit 2005/370/EG — Het sluiten van het Verdrag van Aarhus WAT IS HET DOEL VAN HET ...
Lees meer...

27.09.2017 - In navolging van het Hof van Justitie van de Europese Unie ("Europese Hof") verruimt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ("Afdeling") bij uitspraak van 21 augustus 2017 het begrip 'emissiegegevens'. Als gevolg daarvan moeten ...
Lees meer...

1. Inleiding handreiking Aarhus Vanaf 14 februari 2005 is meer milieu-informatie openbaar. Dat is het gevolg van de Wet uitvoering Verdrag van Aarhus (Staatsblad 2004, 519 en Staatsblad 2005, 66). Een van de gevolgen is dat overheden vaker moeten gaan af ...
Lees meer...

In het verdrag  van Aarhus staat de openbaarheid van emissiegegevens voorop. Het verdrag is verwerkt in de Nederlandse regelgeving. Handreiking Aarhus Met deze handreiking kunt u voor uw eigen overheidsorganisatie nagaan welke zaken u geregeld moet ...
Lees meer...

Het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, ook bekend als het Verdrag van Aarhus, werd in de Deense stad Aarhus aangenomen op 25 juni 1998, ter gelegenheid van de vie ...
Lees meer...

[advertentie]


Zoek naar Links

Laatste update

23 juni 2023
Ga naar boven